Patiënt Professional Over ons Afspraak maken

Contactgegevens


Voor contactgegevens van de deelnemende zorginstellingen en zorginhoudelijke vragen kunt u via de ziekenhuiscontactpagina's contact opnemen.


Voor meer informatie over het samenwerkingsverband Endometriosezorg, kan contact opgenomen worden met het projectbureau van de stichting BeterKeten via infoa@beterketen.nl. Zie ook www.beterketen.nl. Dit bureau heeft de gynaecologen ondersteund bij het realiseren van hun samenwerkingsambities.

Dit nummer is niet geschikt voor zorginhoudelijke vragen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de poli Gynaecologie van het betreffende ziekenhuis.