Patiënt Professional Over ons Afspraak maken

Endometriosezorg Zuid-West


In het samenwerkingsverband Endometriosezorg bundelen deskundige gynaecologen uit de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hun kennis en expertise inzake de diagnostiek en behandeling van endometriosezorg. Met als resultaat dat de patiënte in deze regio terecht kan voor goede, doelmatige en complete endometriosezorg, uniform geleverd volgens de nieuwste standaard. De patiënte ontvangt de juiste endometriosezorg op de juiste plaats en kan in haar eigen regio terecht voor de volledige behandeling. Expertise ontstaat door samenwerking.  


Twee à drie keer per kwartaal overleggen de aan de endometriosezorg toegewijde gynaecologen uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar. Expertise wordt dan met elkaar gedeeld en gebundeld. Nieuwe ontwikkelingen en technieken worden besproken. Ook worden complexe zorgvragen met elkaar besproken: prospectief teneinde de juiste behandeling met elkaar te bepalen én retrospectief teneinde te evalueren of de voorgeschreven behandeling de juiste bleek te zijn en het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Dit overleg draagt bij aan excellente zorg aan de patiënte met endometriose.