Patiënt Professional Over ons Afspraak maken

Verwijzing


Voordat een patiënte terecht kan op de poli Gynaecologie in één van de ziekenhuizen, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Verwijzing naar het ziekenhuis gaat via de gebruikelijke weg. Gynaecologen in dit samenwerkingsverband doen hun uiterste best de patiënte goed en tijdig te helpen bij diens zorgvraag. De verwijzend arts wordt via de daarvoor reguliere wegen snel geïnformeerd over de bevindingen en voorgestelde/ uitgevoerde behandeling.  Een afspraak kan de patiënte of de (assistent van de) huisarts maken via het ziekenhuis. Om een afspraak te maken verwijst u bij voorkeur naar het ziekenhuis van keuze met specifieke vraagstelling endometriose.