Patiënt Professional Over ons Afspraak maken

Kinderwens


Bijna de helft van de paren die het spreekuur bezoeken met onvervulde kinderwens heeft enige vorm van endometriose. Endometriose kan daarbij op verschillende manieren de vruchtbaarheid beinvloeden. Endometriose kan leiden tot verklevingen in de onderbuik en schade aan de eileiders, en er kunnen zogenaamde chocoladecysten (endometriosecysten) ontstaan in de eierstokken. Daarnaast speelt de aanwezigheid van chronische ontstekingsprocessen in de buikholte een rol, deze kunnen een negatief effect hebben op de eicel, het embryo en de kans op innesteling. 


Bij een verdenking op endometriose zal een kijkoperatie verricht worden om de doorgankelijkheid van de eileiders te testen, evt. verklevingen te verwijderen en endometriose aan te tonen. Het wegbranden van plekjes endometriose op het buikvlies heeft een positief effect op de kans op zwangerschap. Je zult bij ongeveer 25 vrouwen een dergelijke kijkoperatie moeten verrichten om 1 extra zwangerschap te bewerkstelligen. 

Het verwijderen van endometriosecysten kan een positief effect hebben op pijnklachten, kans op zwangerschap of een IVF-punctie vergemakkelijken. Er kan daarbij echter ook in enige mate schade aan de eierstok ontstaan en daarmee verlies van eicelreservecapaciteit.


Bij endometriose is de balans tussen afwachten (kans op een spontane zwangerschap) versus het risico op verergering van de (klachten van de) endometriose soms moeilijk. Enkel de ernst van de endometriose is geen goede voorspeller voor de kans op een spontane zwangerschap. Soms worden geassisteerde voortplantingstechnieken geadviseerd zoals behandeling middels intrauteriene inseminatie (IUI, het direct inbrengen van de zaadcellen in de baarmoeder) of in vitro fertilisatie (IVF, reageerbuisbevruchting). De afweging zal altijd in samenspraak met de patiënte/ het koppel gebeuren. 


Endometriose en het traject wanneer een zwangerschap uitblijft kunnen een grote invloed hebben op je dagelijks functioneren, je werk, je relatie. Verlies elkaar en jezelf niet uit het oog en stel je eigen grenzen. U staat aan het roer en bepaalt de koers.